Schadeformulier invullen na ongeval of schade

Het schadeformulier

Elke automobilist dient een blanco schadeformulier in zijn auto te bewaren. Indien u dit niet heeft, kunt u dat bij één van onze schadebedrijven gratis aanvragen. Het is handig om het schadeformulier al zoveel mogelijk ingevuld in de auto te hebben, zodat u bij een ongeluk niet meer allerlei gegevens hoeft op te zoeken.

  • Vul het complete formulier zorgvuldig en volledig in (let ook op de achterkant). Onderteken het formulier en laat, indien noodzakelijk, de voorkant ook tekenen door de eventuele tegenpartij, aan wie u de doorslag overhandigt. Wanneer u en uw tegenpartij het niet eens zijn, kunt u dit op de achterkant vermelden.
  • Stuur het ingevulde schadeformulier zo snel mogelijk op naar uw verzekerings- of leasemaatschappij, nadat u eerst een kopie voor uzelf heeft gemaakt.
  • Weigert de tegenpartij het formulier in te vullen of te ondertekenen? Op grond van het door u genoteerde kenteken achterhaalt uw verzekeraar de verzekeringsgegevens van de tegenpartij.

Schadeformulier downloaden