De werkwijze van UAS Schadeherstel

Onze werkwijze

Het schadeherstelproces bestaat uit een aantal stappen en begint feitelijk al bij de receptie. Een goede vastlegging van de schade en de persoonlijke gegevens zorgen voor een probleemloze afhandeling. Het merendeel van de verdere activiteiten zijn handmatig en specialistisch, zoals (de)montage, plaatwerken en spuiten. De medewerkers van Emil Frey Schadeservice worden dan ook regelmatig getraind om ervoor te zorgen dat hun vakmanschap op peil blijft.


De auto wordt bij de vestiging gebracht

Bij schades aan een auto zijn er twee situaties. U kunt nog verder doorrijden met de auto of de auto moet door een takeldienst weggesleept worden.

  1. Kunt u nog veilig doorrijden? Neem dan contact op met één van onze vestigingen of aangesloten merkdealers. Dat kan via onze website of telefonisch. Wij zorgen voor gratis transport naar onze autoschadeherstellocatie, Vervangend vervoer is mogelijk en wanneer uw verzekeraar hierin voorziet, kan het voor u gratis zijn. Door de samenwerking met verschillende merkdealers, hebben wij beschikking over verschillende merken en modellen.
  2. In het geval u niet meer verder kunt rijden, belt u de dichtstbijzijnde Emil Frey Schadeservice vestiging of het centrale Emil Frey Schadeservice alarmnummer 026 - 442 81 81. Dit centrale nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor spoedgevallen. De takeldienst brengt de auto naar de dichtstbijzijnde Schadeherstel locatie. Indien u dit wenst, regelen we direct vervangend vervoer. Dit kan gratis zijn als uw verzekeraar hierin voorziet. Ook ontvangt u van ons een indicatie van de planning.

Bij de ontvangst noteren wij de volgende gegevens:

  • de persoonlijke gegevens van de eigenaar van de auto;
  • de gegevens van het voertuig en de schadedatum (neem hiervoor uw kentekenpas en groene kaart mee);
  • bij welke maatschappij uw auto verzekerd is en of de reparatie van de schade gedekt is;
  • de afleveringsdatum van het voertuig;

Vervolgens maken wij een schadecalculatie. Ons systeem bevat alle automerken en typen met daarbij de, door de fabriek aangegeven, reparatietijden per schadesoort. Het systeem wordt permanent actueel gehouden en geeft daardoor een goed en betrouwbaar beeld. De kosten voor de reparatie worden eventueel vergeleken met de vervangingswaarde van de beschadigde auto.

In samenspraak met u en/of de verzekeraar wordt, uit financieel- en kwaliteitsoogpunt, de schade in kaart gebracht. Op deze manier bepalen we of het verantwoord is om de schade aan uw auto te herstellen. Ook hoort u van ons of een vervangende auto ter beschikking wordt gesteld en wat de voorwaarden zijn.


De schade-expert

Wanneer u de verzekering inschakelt, kan de verzekeringsmaatschappij ervoor kiezen om een onafhankelijke expert aan te stellen. Deze schade-expert beoordeelt het reparatievoorstel dat een Emil Frey Schadeservice medewerker heeft gemaakt. U, als eigenaar van de auto, mag de expertise bijwonen en kunt voor de afspraak contact opnemen met de verzekeraar.

Wanneer u het oneens bent met de bevindingen van de expert, heeft u als consument het recht om een contra-expertise aan te vragen. Wij raden u aan om, voordat u dit aanvraagt, eerst contact op te nemen met uw verzekeraar. Het staat u evenwel altijd vrij om op eigen kosten een expertise te laten uitvoeren.


De reparatie

Voordat wij met de reparatie kunnen beginnen, moet de eigenaar/ verzekerde eerst een formele reparatieopdracht ondertekenen. Als het om een verzekeringskwestie gaat, vragen wij u dan een zogenoemde acte van cessie te tekenen. Uw verzekeraar maakt het, eerder door hen goedgekeurde, reparatiebedrag rechtstreeks aan ons over. Daarbij wordt rekening gehouden met eventueel geldend eigen risico op uw autopolis en/ of de btw bij een zakelijke autopolis. Zo heeft u geen omkijken naar de financiële afwikkeling.


Tijdens het herstel van de schade gebruiken wij originele onderdelen en geven 4 jaar garantie op deze reparatie. Wanneer wij tijdens de reparatie op onvoorziene schade stuiten, bespreken wij dat met u als eigenaar of indien van toepassing met de schade-expert. Daarbij wordt er normaal gesproken een aanpassing gemaakt op onze calculatie. Wanneer u vraagt om reparaties uit te voeren die buiten het kader van het schadegeval vallen, wordt hiervan een aparte reparatieopdracht en factuur opgesteld.


De betaling

Bij de aflevering van de herstelde auto krijgt u van ons, indien gewenst, een persoonlijke uitleg over de uitgevoerde reparatie aan uw auto, conform de reparatieopdracht. Na deze persoonlijke uitleg, overhandigen wij u een garantiebewijs voor de uitgevoerde werkzaamheden en de factuur conform de reparatieopdracht.

De reparatiekosten kunnen als volgt worden betaald:

  • U betaalt het volledige bedrag aan Emil Frey Schadeservice.
  • De verzekeringsmaatschappij betaalt de reparatie rechtstreeks aan ons op basis van de door u ondertekende acte van cessie. Het eigen risico, een bedrag dat bij een schadegeval niet door de verzekeraar wordt uitgekeerd, wordt door u als eigenaar van de auto betaald tijdens de aflevering van uw herstelde auto. Dit bedrag vindt u terug op uw autopolis. Bij een eventueel te verhalen schade op een tegenpartij, zal uw verzekeraar dit eigen risico voor u verhalen en aansluitend aan u terugbetalen.


Verantwoordelijkheid van Emil Frey Schadeservice

Op onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en tevens op de contractuele documenten aangebracht.


Garantie

Alle Emil Frey Schadeservice bedrijven voldoen aan de hoogste eisen, zij zijn specialisten in hun vak en op de uitgevoerde reparatie krijgt u dan ook 4 jaar BOVAG garantie. Mocht u ondanks de zorgvuldige schadebehandeling klachten of problemen hebben, dan kunt direct contact opnemen met het desbetreffende Emil Frey Schadeservice bedrijf. Emil Frey Schadeservice zal in alle gevallen trachten het probleem of de klacht naar tevredenheid op te lossen.

Elk Emil Frey Schadeservice bedrijf is lid van de BOVAG en van het garantiefonds. In geval van geschillen is er een speciale onafhankelijke commissie die een bindende uitspraak zal doen. Voor eventuele geschillen tussen u en één van onze bedrijven, kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven van de BOVAG.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Indien de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven de zaak in behandeling neemt, doet zij uiteindelijk een uitspraak in de vorm van een bindend advies. Dit gebeurt volgens het reglement dat aan de beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

Naast contact met de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven kunt u er ook voor kiezen om met het geschil naar de rechter te gaan.